دسته بندی ها


ما 9 دوره برای شما پیدا کردیم

فیلتر بر اساس نوع دوره آموزشی

فیلتر بر اساس هزینه

مرتب سازی بر اساس

فیلتر بر اساس مدرس

تحسین برانگیز
اتمام یافته
٪29-
وبینار
چت جی پی تی و آموزش
اتمام یافته
٪30-
وبینار
پیشگیری و غلبه بر افسردگی
در حال برگذاری
دوره های آموزشی آنلاین
ارتباط شفابخش والد-فرزند
در حال برگذاری
دوره های آموزشی آنلاین
مهارت حل مسئله
در حال برگذاری
دوره های آموزشی آنلاین
مسیر خودآگاهی
در حال برگذاری
دوره های آموزشی آنلاین