دسته بندی ها


معرفی

دکتر عبدالله قاسم تبار عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی می باشد. او دورۀ کارشناسی خود را در دانشگاه شیراز در رشته تعلیم و تربیت کودکان گذارند. بعد از آن وارد مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ تکنولوژی آموزشی (علم آموزش و یادگیری) دانشگاه خوارزمی شد. دوره دکتری خود را هم در همین رشته در دانشگاه علامه طباطبایی به پایان رساند. ایشان همچنین دورۀ تحقیقاتی خودش با موضوع انگیزه و یادگیری را در دانشگاه ژنو سوییس گذراند. 

 

دوره ها

8
رشد شناختی کودکان
در حال برگذاری
دوره های آموزشی آنلاین
رشد شناختی کودکان

در حال برگذاری
  • 00 ساعت در کل

در این دورۀ یادگیری چگونگی رشد شناختی کودکان به زبان ساده و مثال های مختلف توضیح داده خواهد شد

اصول شناختی و روانشناسی تولید ویدئوهای آموزشی
در حال برگذاری
دوره های آموزشی آنلاین
اصول شناختی و روانشناسی تولید ویدئوهای آموزشی

در حال برگذاری
  • 00 ساعت در کل

در این دوره یادگیری، بطور ساده و کاربردی دربارۀ چگونگی کاربست اصول علمی شناختی و روانشناختی در تولید ویدئوهای آموزشی توضیح داده می شود

ارائۀ  مطلب و اسلایدسازی اثربخش با پاورپوینت
در حال برگذاری
دوره های آموزشی آنلاین
ارائۀ مطلب و اسلایدسازی اثربخش با پاورپوینت

در حال برگذاری
  • 05 ساعت در کل

در این دورۀ یادگیری با مهمترین و کاربردی ترین تکنیک ها و اصول در دادن یک ارائه اثربخش و همچنین اسلایدسازی با پاورپوینت آشنا خواهید شد

مدیریت اهمال کاری
در حال برگذاری
دوره های آموزشی آنلاین
مدیریت اهمال کاری

در حال برگذاری
  • 00 ساعت در کل

در این دورۀ یادگیری با مهمترین راهکارها برای  چگونگی غلبه یا کم کردن عادت نامناسب به تعویق انداختن های بی دلیل کارها آشنا می شوید.

اثرگذاری بر دیگران
به زودی
وبینار
اثرگذاری بر دیگران

به زودی
  • 00 ساعت در کل

در این وبینار یاد خواهید گرفت تا چگونه بتوانید در جهت رسیدن به اهداف مثبت، و سازندۀ خود روی دیگران تاثیرگذار باشید

طراحی محیط های یادگیری در متاورس
به زودی
وبینار
طراحی محیط های یادگیری در متاورس

به زودی
  • 00 ساعت در کل

در این دورۀ یادگیری شما ضمن آشنایی با ماهیت متاورس با مهمترین اصول و روش های طراحی محیط یادگیری در آن آشنا می شوید

چت جی پی تی و آموزش
اتمام یافته
٪30-
وبینار
چت جی پی تی و آموزش

اتمام یافته
  • 00 ساعت در کل

در این وبینار شما با ماهیت چی جی بی تی، چگونگی استفاده و کاربردهایش در  آموزش و یادگیری آشنا می شوید 

تحسین برانگیز
اتمام یافته
٪29-
وبینار
تحسین برانگیز

اتمام یافته
  • 00 ساعت در کل

در این وبینار دربارۀ اینکه چگونه و با توجه به چه نکات، اصول و راهبردهایی می توانید از پایان نامه یا رسالۀ خود بخوبی دفاع کنید یاد می گیرید