دسته بندی ها


خودشکوفا توسط جمعی از متخصصان علم آموزش و یادگیری و با هدف در اختیار قرار دادن محتواهای آموزشی معتبر و موثق و به منظور کمک به توسعۀ مهارت های افراد در زمینه های مرتبط با روانشناسی و مشاوره، مهارت های آموزشی، یادگیری و مهارت های تحصیلی راه اندازی شد.

در زمانی که اینترنت و محیط های مجازی امکان دسترسی به محتواهای بسیار زیاد را فراهم می کند، تشخیص محتواهایی که بر اساس منابع  و متون علمی باشند و بتوان به آنها اعتماد کرد بسیار سخت شده است. 

با توجه به این خودشکوفا سعی دارد تا افرادی که واقعا متخصص هستند و سال ها در دانشگاه مطالعه و تحقیق کردند و مدرک معتبر در زمینه های مشخص دارند برای آموزش های درست و موثق دعوت کند. 

 

یکی از موضوعات آموزشی مهم خودشکوفا، آموزش مهارت های عمومی مرتبط با روانشناسی هست. در جامعۀ ما افراد در ارتباط با سلامتی جسمی و فیزیکی خود سعی می کنند به یک پزشک متخصص و کسی که واقعا در آن حوزه مدرک دانشگاهی دارد مراجعه کنند، اما در حوزه های روانی و مهارت های زندگی متاسفانه دقت و حساسیت چندانی ندارند. خودشکوفا وظیفه خود می داند تا بستری فراهم کند تا هموطنان عزیز با خیال آسوده تری به یادگیری مهارت های ضروری زندگی بپردازند؛ یادگیری از منابعی معتبر و قابل اعتماد.