دسته بندی ها


ما 5 دوره برای شما پیدا کردیم

فیلتر بر اساس نوع دوره آموزشی

فیلتر بر اساس هزینه

مرتب سازی بر اساس

فیلتر بر اساس مدرس

پیشگیری و غلبه بر افسردگی
در حال برگذاری
دوره های آموزشی آنلاین
مهارت حل مسئله
در حال برگذاری
دوره های آموزشی آنلاین
مسیر خودآگاهی
در حال برگذاری
دوره های آموزشی آنلاین
مدیریت اهمال کاری
در حال برگذاری
دوره های آموزشی آنلاین