دسته بندی ها


ما 8 دوره برای شما پیدا کردیم

فیلتر بر اساس نوع دوره آموزشی

فیلتر بر اساس هزینه

مرتب سازی بر اساس

فیلتر بر اساس مدرس

تحسین برانگیز
اتمام یافته
٪29-
وبینار
چت جی پی تی و آموزش
اتمام یافته
٪30-
وبینار
مدیریت اهمال کاری
در حال برگذاری
دوره های آموزشی آنلاین
رشد شناختی کودکان
در حال برگذاری
دوره های آموزشی آنلاین